معرفی مدرن

modernLaboratory

لابراتوار کلینیک مدرن

حسنا امامی نیا هستم مدیر و سرپرست بخش لابراتوار کلینیک مدرن، از اینکه در خدمتتان هستم خیلی خوشحالم. اگر بخواهم به عواملی اشاره‌کنم ...