ایمپلنت دندان

ایمپلنت به عنوان بهترین اینتخاب برای جایگزین دندان طبیعی ، ایمپلنت فوری و دیجیتال با امکانات ویژه در کلینیک دندانپزشکی مدرن

dr-qorbani-min

درد در ایمپلنت دندان

آیا ایمپلنت درد دارد؟ درد در ایمپلنت دندان چقدر است؟ اگر بخواهم صادقانه با شما صحبت کنم ،میتوانم بگویم  هر درمان ساده و پیچیده ،درما...